1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرینات تی.آر.ایکس بر تعادل ،و دامنه حرکتی مردان و زنان سالمند
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تی .آر.ایکس -تعادل -دامنه حرکتی -سالمند
سال 1401
پژوهشگران شیرین امیری ، محمد سیاری ، مسعود گلپایگانی

چکیده

امروزه پدیده سالمندی به یک مشکل اجتماعی و جمعیت شناختی تبدیل شده است.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات تی.آر.ایکس بر تعادل ،و دامنه حرکتی مردان و زنان سالمند می باشد.