1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی اندام تحتانی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آسیب-اندام تحتانی
سال 1395
پژوهشگران مسعود گلپایگانی

چکیده

ندارد