1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حرکت اصلاحی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
حرکت - اصلاحی
سال 1394
پژوهشگران محمد خرمی مقدم ، مسعود گلپایگانی

چکیده

این کتاب در خصوص : وضعیت بدنی و تعادل- ثبات مرکزی و مفاهیم مرکزی- رشد جسمانی- ناهنجاری های صورت، تنه، ستون مهره- ناهنجاری های اندام فوقانی- ناهنجاری های اندام تحتانی- نشستن و راه رفتن- آزمایشگاه حرکات اصلاحی