1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مقایسه یک دوره چهار روزه حرکت درمانی، ماساژ و حرکت درمانی توام بر دیسمنوره اولیه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
پژوهشگران سمیه محمدی ، زهرا ترکاشوند ، فرانک سجادی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

ثبت نشده‌است!