1403/04/02
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ناهنجاریهای وضعیتی ستون فقرات دانشجویان مرد دانشگاه تربیت معلم اراک و ارائه پیشنهادات اصلاحی حرکتی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1375
پژوهشگران مسعود گلپایگانی

چکیده

ثبت نشده‌است!