1403/01/25
مریم مومنی

مریم مومنی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2548-1619
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55959639000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ویژگی گفتار به منظور شناسایی افراد
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
شناسایی خودکار افراد، شناسایی خودکار احساس، گفتار زبان فارسی، ویژگی های طیفی-فرکانسی
سال 1395
پژوهشگران مریم مومنی

چکیده

تحقیقات در زمینه پردازش گفتار از حدود چهار دهه پیش شروع شده است. یکی از موضوعات مورد مطالعه در این راستا، شناسایی خودکار افراد و احساس آنها با استفاده از گفتار در راستای ارتباط متقابل انسان و ماشین است. با وجود تلاش های زیاد در این زمینه همچنان فاصله زیادی بین احساسات طبیعی انسان و درک کامپیوتر نسبت به آن وجود دارد. دلیل اصلی این موضوع نیز عدم توانایی رایانه در درک احساس کاربر است. هدف از این مطالعه، طراحی یک سیستم تشخیص افراد و شناسایی احساس از گفتار در زبان فارسی است. تشخیص افراد بر روی پایگاه داده جمع آوری شده از 60 فرد فارسی زبان مذکر و مونث و شناسایی احساس از گفتار بر روی پایگاه داده گفتار احساسی فارسی که شامل 5 احساس خوشحالی، تنفر، ترس، ناراحتی و عصبانیت است، انجام شده است. در این مطالعه، پس از استخراج داده های چهاربعدی مقیاس، نرخ (سرعت)، زمان و فرکانس گفتار به کمک مدل شنوایی گوش انسان، داده دوبعدی مقیاس و فرکانس حاصل شد که بیشینه مقدار این داده ها به عنوان بردار ویژگی استفاده شد. در نهایت با استفاده از طبقه بند ماشین بردار پشتیبان تشخیص افراد و احساس پایگاه های داده طبقه بندی شدند. نتایج آزمایش ها نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی عملکرد قابل قبولی در مقایسه با سیستم های مشابه در زبان فارسی ارائه می دهد.