1403/04/05
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر بیسفنل A بر تمایز استئوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ: یک مطالعه آزمایشگاهی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بیسفنول A، سلول های بنیادی مزانشیم، تمایز استئوژنیک، ایمنوسیتوشیمی
سال 1398
مجله مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران آتنا سادات عظیمی ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، مجید مهدیه

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر بیسفنول A بر تمایز استئوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیم مغر استخوان مستخرج از رت بالغ بود. سلول های بنیادی مزانشیم مغر استخوان رت با استفاده از روش فلشینگ استخراج شدند. در انتهای پاساژ سوم، سلول ها به گروه های کنترل و تیمار شده با غلظت های مختلف بیسفنول A برای مدت 21 روز در محیط استئوژنیک حاوی 10 درصد سرم جنینی گاوی تقسیم شدند.