1403/04/05
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر کاتچین چای سبز بر قدرت زیستی و مهار آپوپتوز القا شده توسط بیسفنول A درسلول های بنیادی مزانشیم مغزاستخوان رت بالغ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سلول های بنیادی مزانشیم، بیسفنول A ، کاتچین چای سبز
سال 1392
پژوهشگران روناک حیدریان(دانشجو)، ملک سلیمانی مهرنجانی(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد مشاور)

چکیده

سلول های بنیادی مزانشیمی ( MSCs ) سلول های چند توان هستند که توانایی تمایز به رده های مختلف سلولی را دارند. بیسفنول A که به عنوان یک شبه استروژن شناخته شده در صنعت و دندان پزشکی استفاده وسیعی دارد که علاوه بر مشکلات زیست محیطی،برای سلامتی انسان نیز مضر می باشند. چای سبز دارای خواص آنتی اکسیدانی، آنتی توموری، ویژگی های ضد باکتری می باشد که باعث تنظیم غدد درون ریز نیز می شود. چای سبز منبع غنی از اپی گالوکاتچین گالات بوده که باعث افزایش ماده معدنی استخوان می شود. با توجه به وجود بیسفنولA به عنوان یک آلاینده زیست محیطی بخصوص در جوامع صنعتی و همچنین وجود اپی گالوکاتچین گالات به عنوان اولین خط دفاعی سلول ها برای جلوگیری از پراکسیداسیون، اثر اپی گالوکاتچین گالات بر مهار آپوپتوز القا شده به وسیله بیسفنول A در MSCs بررسی شد. پس از استخراج و کشت MSCs، سلول های پاساژ 3 طی 12، 24، 36، 48، 60 ساعت و 3، 5 و7 روز در معرض دوزهای مختلف بیسفنولA و طی 3 روز در معرض دوزهای مختلف بیسفنول A بعلاوه اپی گالوکاتچین گالات قرار گرفتند. سپس توانایی زیستی ارزیابی شد. برای ادامه مطالعه دوز 50 میکروومولار بیسفنولA و 50 میکرومولار اپی گالوکاتچین گالات انتخاب شد. تأثیر همزمان بیسفنولA و اپی گالوکاتچین گالات بر میزان توانایی زیستی MSCs از طریق تست های MTT، مورفولوژی سلول های تمایز یافته توسط رنگ های فلورسنس و میزان شکستگی DNA توسط تست کامت و آپوپتوز توسط تست DNA Ladder و PCR ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بیسفنولA طی 3 روز موجب کاهش میزان توانایی زیستی MSCs و ایجاد آپوپتوز شد و اپی گالوکاتچین گالات باعث جبران اثر تخریبی بیسفنولA شد.