1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر روغن سیاه دانه بر آسیب گلومرولی و سطح مالون دی آلدئید سرم در موش در پی تیمار با پارانونایل فنل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1393
پژوهشگران زهرا میرزایی ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، سمیرا نادری نورعینی

چکیده

-