1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین ناهنجاریهای عددی و ساختاری در مجموعه کر موزوم های موش صحرایی مبتلا به سرطان پوست و بررسی مناطق متناظر آنها در کروموزوم های انسان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
شناسه DOI
پژوهشگران ملک سلیمانی مهرنجانی ، احمد همتا ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

چکیده

ثبت نشده‌است!