1403/03/29
محمود میرزایی

محمود میرزایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8488-4135
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55574123084
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Q p, Q s , Qc, Q i, and Q sc, Attenuation Parameter s in the Zagros Region, Iran Amir Talebi, habib rahimi, ALI MORADI, Mahmoud Mirzaei, ivan kelokef (2021)
Two-dimensional magnetotelluric data inversion using Lanczos bidiagonalization method with active constraint balancing Faegheh Mina Araghi, Mirsattar Meshinchi, Ali Nejati Kalateh, Mahmoud Mirzaei (2021)
Evaluation of laminated shaly sand sequences in Ahwaz oil field using (via) Thomas Stieber method and conventional petrophysical logs Saeed Parvizi Ghaleh, mohsen taghizadeh, Effat Rahimifar, Ali Kordvani, Mahmoud Mirzaei (2017)
مدل سازی معکوس سه بعدی داده های میکروگرانی به منظورشناسایی حفریات معدنی فرزاد غلامیان، حمید آقاجانی، محمود میرزایی (1395)
Integrated interpretation of the magnetotelluric and magnetic data from Mahallat geothermal field, Iran Behruz Oskooi, Mahmoud Mirzaei, Behnam Mohammadi, Mohammad Mohammadzadeh Moghaddam, Feridon Ghadimi (2016)
شناسایی ساختار زیر سطحی و شکستگی های دشت امان آباد در جنوب خاوری اراک با برگردان سازی داده های گرانی محمود میرزایی، لیلا سهیلی، وحید ابراهیم زاده اردستانی، اصغر تیموریان مطلق (1394)
مدل سازی و تفسیر داده های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی، شمال غرب دلیجان محمد محمد زاده مقدم، سعید میرزایی، محمود میرزایی، بهروز اسکویی، نسیم حیدریان دهکردی (1394)
تفسیر دوبعدی دادههای مگنتوتلوریک دشت میقان اراک بهروز اسکویی، حسین پرنیان، محمود میرزایی، بهنام محمدی (1394)
Study of PCFs Output Intensity Profiles with Various Configurations for Low d/Λ Values M Hosseinpour, Akbar Zendehnam, Mahmoud Mirzaei, Kambiz Hedayati (2014)
Confinement Loss and GVD for HF and AHAOF by FEM Akbar Zendehnam, Mahmoud Mirzaei, Razieh Solgi (2012)
(Subspace Method) مدل سازی وارون داده های مغناطیسی با استفاده از روش زیر فضا علی نجاتی کلاته، محمود میرزایی، دکتر ناصر گویا، ابراهیم شاهین (1389)
وارون غیر خطی داده های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیر فضا علی نجاتی کلاته، ح ر سیاه کوهی، محمود میرزایی، ناصر حسین زاده گویا (1389)
Investigation of bending loss in a single-mode optical fibre Akbar Zendehnam, Mahmoud Mirzaei, Ali Akbar Farashiyani, L Horabadi Farahani (2010)
توسعه مدل های مستقیم ساده نرمال شده در حوزه تبدیلات گوشه ها در مقیاس های چندگانه آرش متشرعی، حسین زمردیان، ح ر سیاه کوهی، محمود میرزایی (1389)
ارتباط بین تغییرات دُمِ مغناطیس سپهر (مگنتوتیل) و فعالیت های شفقی در زمان زیرتوفان ها براتعلی فیض آبادی، محمود میرزایی، ناصر حسین زاده گویا (1389)
مقاله ارائه‌شده
اکتشاف رگه های باریتی طلادارباروشهایIP و RS نسیم فراهانی، محمود میرزایی، شهریار جوادی پور، علی اکبر مرادی (1397)
اکتشاف مس منطقه عباس آباد با مغناطیس سنجی، قطبش القایی و مقاومت ویژه - الکتریکی. مصطفی قربانی، محمد حسن اصغری، محمود میرزایی، شهریار جوادی پور، علی اکبر مرادی (1397)
مدلسازی دادههای میکروگرانی برای تشخیص ساختارهای زیر سطحی مریم چگنی، محمود میرزایی، مجتبی بابایی (1395)
Nonlinear Inverse Modeling of Magnetic Anomalies due to Thin Sheets and Cylinders Using Occam’s Method Reza Ghanati, Hosein Ali Ghari, Mahmoud Mirzaei, mohammad kazem hafizii (2015)
توموگرافی دو بعدی پوسته در شمال غرب ایران با استفاده از زمینلرزه های محلی اسماعیل بایرام نژاد، محمدرضا قیطانچی، محمود میرزایی (1389)
Preparing Model of Aquifer of Aman Abad Area Using Resistivity Data Inversion Mahmoud Mirzaei, Mohammad Yosefirad, Arash Moradzadeh, A Bagheri (2009)
Study of mahalat Fault using Combined Sounding-profiling Apparent Resistivity Method Mahmoud Mirzaei, Feridon Ghadimi, Faegheh Mina Araghi, majid mina araghi (2009)
مقایسه ی دو روش هندسی و تحلیل فوریه در تعیین گام فریز ماره محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، محمود میرزایی، معصومه گودرزی (1384)
کتاب
تاویل واژگانی قرآن کریم محمود میرزایی، سید ابوالفضل سجادی (1390)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی آبخوان دشت تبرته با تفسیر داده های مقاومت ویژه ظاهری محمود میرزایی، شهریار محمدی، حمیدرضا محمدی (1397)
اکتشاف زون سولفوری حاوی کانیهای مس در منطقه میاندشت با روش مقاومت ویژه و قطبش الکتریکی (IP) محمود میرزایی، علی اکبر مرادی، شهریار جوادی پور، مصطفی قربانی (1396)
بکارگیری روش مغناطیس سنجی و مقاومت ویژه الکتریکی برای اکتشاف زون های سولفوری حاوی کانی های مس محمود میرزایی، علی اکبر مرادی، شهریار جوادی پور، محمد حسن اصغری (1396)
اکتشاف رگه های باریتی طلاداربااستفاده ازروش های قطبش القایی و مقاومت ویژه محمود میرزایی، علی اکبر مرادی، شهریار جوادی پور، نسیم فراهانی (1396)
اکتشاف زون سولفوروکربنات مس با روش قطبش الکتریکی (IP) و مقاومت ویژه محمود میرزایی، علی اکبر مرادی، شهریار جوادی پور، بلال شیرین پور (1395)
اکتشاف طلا با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی محمود میرزایی، رضا قناتی، اکرم السادات موسوی (1395)
تفسیر نگاره های الکتریکی گمانه ها در مناطق نفتی برای تعیین مشخصات ماسه های شیلی لایه ای محمود میرزایی، سعید پرویزی قلعه، علی کردوانی، عفت رحیمی فر (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی منشا پیدایش چشمه آبگرم محلات محمود میرزایی، فائقه میناعراقی، مجید مینا عراقی، بهروز اسکویی، فریدون قدیمی (1394)
مطالعه گسل محلات با روش ‍CRP محمود میرزایی (1388)
طراحی وب سایت دانشگاه اراک محمود میرزایی (1383)