1402/12/02
مهدی میرزایی (فیزیک)

مهدی میرزایی (فیزیک)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9678-7105
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36766466900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ترمودینامیک فرآیندهای کوانتومی مهدی میرزایی (فیزیک)، پرستو منتظری (1400)
استخراج معادلات فیلترینگ برای اتم دوترازه تحت ورودی حالت فشرده ابوالقاسم دائی چیان، مهدی میرزایی (فیزیک)، حمید باقری (1400)
معادله لانگوین کوانتومی برای سیستمهای اتمی دوترازه ابوالقاسم دائی چیان، مهدی میرزایی (فیزیک)، محمد سیف (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

علایق پژوهشی

  • سیستم های کوانتومی باز
  • اپتیک کوانتومی
  • اطلاع رسانی کوانتومی
بیشتر