1403/01/30
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت های جدید پلی آمید حاوی گروه های آزو با استفاده از هیدروکسیدهای لایه ای مضاعف سه تایی Mg-Zn-Al
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی آمید، نانو کامپوزیت، هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه، حساس به نور، الکتروفعال
سال 1398
پژوهشگران نعمت الله بساکی(دانشجو)، علی کاکانژادی فرد(استاد راهنما)، میثم شعبانیان(استاد راهنما)، خلیل فقیهی(استاد مشاور)

چکیده

پلی آمیدهای الکتروفعال و حساس به نور با کاربری بالا، حاوی گروه های عاملی تری فنیل آمین و آزوبنزن در بخش های مختلف زنجیر پلیمر تهیه شدند. جهت سنتز پلی آمیدها از روش تراکمی مستقیم کربوکسیلیک اسیدها و دی آمین های جدید در حضور تری فنیل فسفیت و پیریدین در حلال N-متیل پیرولیدون که تحت عنوان روش یامازاکی شناخته می شود استفاده گردید. هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه حاوی هیدروکسیدهای سه عنصر منیزیم، روی و آلومینیوم در یک لایه و آنیون های سولفون دار حاوی گروه آزوبنزن در لایه دیگر، با موفقیت به روش هم رسوبی تهیه شدند. در ادامه نانو کامپوزیت های 3 و 6 درصد با بستر پلی آمید و تقویت کننده هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه به روش محلول تهیه و خواص آن ها مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی ساختار شیمیایی ترکیبات از روش های طیف سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته ای استفاده گردید. خصوصیات پلی آمیدها، نانو ذرات و نانو کامپوزیت ها با استفاده از روش های طیف سنجی مرئی-فرابنفش، پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، ولتامتری چرخه ای و آنالیز وزن سنجی گرمایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مقاومت گرمایی در اتمسفر هوا و نیتروژن نشان می دهد که پلی آمیدهای سنتز شده دارای خواص گرمایی خوبی هستند که در حضور نانو ذرات این خواص بهبود می یابد. گروه های آزوبنزن چه در ساختار پلیمر و چه در ساختار نانوذره به دلیل تبدیل ایزومرهای سیس و ترانس به یکدیگر، خواص حساس به نوری از خود نشان می دهند که با تابش نور ماورای بنفش در زمان های متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. خواص الکتروفعالی ترکیبات به دلیل حضور گروه تری فنیل آمین در ساختار پلیمر به خوبی مشاهده شد. هیدروکسیدهای لایه ای مضاعف به دلیل داشتن بار مثبت در لایه های فلزی باعث افزایش شدت خاصیت الکتروفعالی نانو کامپوزیت ها در مقایسه با پلیمر شدند.