1403/02/01
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانو اسفنج های پلی اورتان های جدید بر پایه بتا سیکلودکسترین و پیرومیلیتیمیدو-L-فنیل آلانین و کاربرد آن ها در حذف شیرین کننده های مصنوعی در نمونه های مواد غذایی و دارویی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
β-سیکلودکسترین، پلی اورتان بر پایه β-سیکلودکسترین، جاذب، آسپارتام.
سال 1396
پژوهشگران سیده زهرا اطیابی(دانشجو)، خلیل فقیهی(استاد راهنما)، مصطفی دلاور(استاد مشاور)

چکیده

یکی از خواص مهم پلیمرهای بر پایه سیکلودکسترین توانایی جذب ترکیبات آلی و یون های فلزی است. در این کار تحقیقاتی پلی اورتان های جدید بر پایه β-سیکلودکسترین تهیه شده و از آن بعنوان جاذب شیرین کننده های مصنوعی استفاده گردید. مزیت این پلیمرها زیست تخریب پذیر بودن آن ها بوده و از β-سیکلودکسترین بعنوان دی اول در تهیه این پلی اورتان ها استفاده شده است. این ترکیب از منابع طبیعی همانند نشاسته بدست آمده و حاوی واحدهای ساختاری گلوکز با پیوندهای گلیکوزیدی (1،4)-α می-باشد. سیکلودکسترین ها سه نوع متفاوت داشته و پرکاربردترین آن فرم β-سیکلودکسترین می باشد. از این پلیمرها می توان چندین بار به عنوان جاذب استفاده کرده و به راحتی از طریق استخراج با حلال های ساده ای مانند اتانول %96 مجدداً بازیابی می شوند. در این تحقیق نانو اسفنج پلی اورتانی بر پایه β-سیکلودکسترین (6) به عنوان جاذب از طریق واکنش بین پیرومیلتیمیدو– L- فنیل آلانین دی ایزوسیانات(5) و β-سیکلودکسترین تهیه شد. در مرحله ی بعد از این پلی اورتان به عنوان جاذب برای جذب شیرین کننده آسپارتام در مواد غذایی استفاده گردید. ساختار، رفتار و گرمایی نانو اسفنج پلی اورتانی، با به کارگیری روش های طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، طیف رزونانس مغناطیس هسته ای (NMR)، آزمون گرمایی وزن سنجی (TGA) و گرما وزن سنجی تفاضلی (DTG) بررسی شد. میزان جذب آسپارتام نیز با دستگاه HPLC و به وسیله ایزوترم لانگمیر به دست آمد. نتایج نشان می-دهند که پلی اورتان های تهیه شده جاذب مناسبی برای جذب آسپارتام می باشد