1403/01/30
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی های غذایی و ارتقای خواص عبور دهی ان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پلی لاکتیک اسید ، بسته بندی ، عبور دهی گاز
سال 1395
مجله فصلنامه علمي ترويجي علوم و فنون بسته بندي
شناسه DOI
پژوهشگران میثم شعبانیان ، فاطمه مانی ، خلیل فقیهی

چکیده

امروزه در صنایع غذایی مبحث ارتقایی کیفیت بسته بندی محصولات در کانون توجه تحقیقات قرار دارد.