1403/01/30
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت های مغناطیسی جدید مقاوم گرمایی پلی (ایمید-اتر) بر پایه 9H-زانتن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زانتن، پلی (ایمید-اتر)، نانوذره، نانوکامپوزیت
سال 1394
پژوهشگران فاطمه مظفری(دانشجو)، خلیل فقیهی(استاد راهنما)، حسن مقنیان(استاد مشاور)

چکیده

نانوکامپوزیت های مغناطیسی و مقاوم حرارتی پلی (ایمید- اتر) (PIE) شامل دو نوع مختلف از نانوذرات مغناطیسی به طور موفقیت آمیزی با استفاده از روش محلول تهیه شدند. پلی (ایمید- اتر) جدید مشتق شده از 9H- زانتن از طریق حلقوی شدن حرارتی پلی آمیک اسید آروماتیک به دست آمده از واکنش میان 3 و 5- دی آمینو-N – (3-(8٬6٬3٬1- تترا متیل- 9H – زانتن- 9- یل)فنیل)بنزآمید (7) و ٬4'4- اکسی دی فتالیک انیدرید تهیه شد. ساختار و خواص پلی (ایمید- اتر) (9) جدید به وسیله طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)٬ رزونانس مغناطیس هسته (1H-NMR)٬ طیف سنجی UV-Vis و فوتو لومینسانس مطالعه شد. نانوذرات اصلاح شده به وسیله پوشش پی در پی نانوذرات مغناطیسی (Fe3O4) به وسیله سیلیکا (SiO2) و (3-آمینو پروپیل) تری متوکسی سیلان و پلی ملامین- ترفتالدئید تهیه شدند. سپس از پخش شدن یکنواخت نانوذرات Fe3O4 و Fe3O4اصلاح شده (Fe3O4@SiO2-NH2-PMT) در محلول پلی آمیک اسید و ایمیدی شدن حرارتی٬ نانوکامپوزیت های PIE/Fe3O4 و PIE/Fe3O4@SiO2-NH2-PMT تشکیل شدند. مورفولوژی٬ فاز کریستالی٬ پایداری حرارتی و ویژگی های مغناطیسی مواد حاصل به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)٬ میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)٬ پراش اشعه X(XRD)٬ آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) و مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی (VSM) مشخص شد. نتایج نشان می دهد که نانوکامپوزیت های تهیه شده دارای خواص سوپر پارا مغناطیس بوده و بهبودی در پایداری حرارتی را نسبت به پلی (ایمید- اتر) خالص نشان می دهند. علاوه بر این نانوذرات Fe3O4@SiO2-NH2-PMT نسبت به نانوذرات نا پوشیده Fe3O4 به طور یکنواخت تری در ماتریس پلیمر پراکنده شده اند و نانوکامپوزیت PIE/Fe3O4@SiO2-NH2-PMT تهیه شده از نانوذرات پوشیده شده دارای مورفولوژی بهتری هستند و خواص حرارتی بهبود یافته تری نسبت به نانوکامپوزیت های PIE/Fe3O4 نشان می دهند.