1403/01/28
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه پلیمرهای جدید و مقاوم گرمایی حاوی قطعات 2،1- بیس 4،'4- (تری میلیتیمیدو) فنوکسی اتان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
پژوهشگران خلیل فقیهی

چکیده

ثبت نشده‌است!