1403/01/30
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار گرمایی و نوری نانو کامپوزیت های جدید بر پایه پلی ایمید- نقره حاوی قطعات چالکن در زنجیر اصلی توسط امواج ماوراء بنفش
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
پژوهشگران خلیل فقیهی

چکیده

ثبت نشده‌است!