1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی زئولیت NaY عاملدار شده بر پایه تری آزین و بررسی کاربرد کاتالیزوری آن در سنتز ترکیبات هتروسیکلی شامل نیتروژن و اکسیژن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زئولیتNaY، کاتالیزور ناهمگن، کاتالیزور قابل بازیافت، واکنش چند جزئی، پیرانوپیرازول ها، تتراهیدروبنزوپیران، فلزات سنگین، جاذب.
سال 1401
پژوهشگران کاوه خسروی(استاد راهنما)، الهام علی محمدی(دانشجو)، محمد علی زلفی گل(استاد مشاور)

چکیده

زئولیت ها دارای چارچوب های آلومینوسیلیکاتی هستند و به دلیل ساختار پر حفره و کانال می توانند تعداد زیادی از مولکول ها را جذب نمایند و آنها را به هم نزدیک کرده تا واکنش مطلوب صورت گیرد. از ویژگی های زئولیت ها می توان مساحت سطح بسیار بالا، دارا بودن مکان های اسیدی فعال، اندازه کانال و حفرات در حد و اندازه بسیاری از مولکول ها ، پایداری گرمایی بالا، ظرفیت جذب بسیار بالا و امکان جداسازی واکنش دهنده ها و محصولات را نام برد. زئولیت Y به واسطه ویژگی خاصش از قبیل داشتن خاصیت کاتالیزوری زیاد، سطح ویژه بالا و ساختار کریستالی نانوحفره ای اهمیت قابل توجهی دارد. عامل دار کردن مواد حفره دار با گروه های عاملی، علاوه بر این که باعث تغییر خصوصیت سطح مانند آبگریزی و آب دوستی می شود، باعث تغییر خواص ساختاری مثل اندازه حفره، حجم حفره و فعالیت سطح می شود و یکی از راه های موثر برای افزایش فعالیت آنها می باشد. زئولیت ها به عنوان کاتالیزور توانسته اند واکنش ها را با سرعت و بازده بیشتر و خلوص محصولات بالاتر پیش ببرند. همچنین زئولیت ها به عنوان کاتالیزور ناهمگن با فعالیت کاتالیزوری بالا و قابلیت استفاده مجدد مورد استفاده قرار گرفته اند. فرآیند حذف یون های فلزات سنگین از آب ها توسط جاذب ها و تبادگرهای یونی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش های متعددی برای حذف و جداسازی یون های فلزات سنگین از آب ها و پساب ها وجود دارد. زئولیت عاملدار شده به عنوان جاذب برای حذف فلزات سنگین از قبیل سرب و کادمیوم مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این پروژه، تهیه زئولیت های عاملدار شده می باشد که ابتدا به عنوان کاتالیزور در سنتز ترکیبات هتروسیکلی شامل نیتروژن و اکسیژن مورد استفاده قرارگرفت، این ترکیبات شامل مشتقات پیرانوپیرازول و کرومن ها هستند که به دلیل طیف گسترده ای از اهمیت بیولوژیکی و دارویی در طبقه ای از ترکیبات آلی نقش اساسی دارند. سپس به عنوان جاذب برای حذف فلزات سرب و کادمیم مورد استفاده قرار گرفت. زئولیت عاملدار شده به عنوان کاتالیزور دارای مزایایی از جمله زمان واکنش کوتاه، جداسازی آسان کاتالیزور و قابلیت استفاده مجدد را داشت و همچنین یک جاذب عالی برای حذف فلزات سنگین در نظر گرفته شد. ساختار زئولیت عاملدار شده با آنالیزهای SEM, TGA, BET, XRD, EDS,IR شناسایی شد و برای شناسایی ترکیبات آلی