1403/01/28
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نقاط کوانتومی کربن های عامل دار شده بر پایه اتانول پیریدین وبررسی اثر کاتالیزوری آن در سنتز برخی از ترکیبات مشتقات پیرانوپیرازول ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نقاط کوانتومی کربنی، پیرانوپیرازول، هتروسیکل، واکنش چهار جزئی
سال 1400
پژوهشگران گوهر طاهروردی(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)

چکیده

امروزه طراحی و سنتز ترکیبات هتروسیکلی به دلیل اهمیت بیولوژیکی آن ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در طراحی مکانیسم های سنتز ترکیبات هتروسیکلی انتخاب نوع کاتالیزور بسیار اهمیت دارد.از مهم ترین اهداف این پروژه، رعایت برخی از اصول اساسی شیمی سبز در طراحی و سنتز نانوکاتالیزور نقاط کوانتومی کربنی عامل دارشده با اتانول پیریدین و تهیه مشتقات پیرانو پیرازول هاست. نقاط کوانتومی کربنی به دلیل سمیت پایین و سازگاری زیستی بالا موردتوجه قرار گرفته اند و در زمینه های مختلف از آن ها استفاده می شود. یکی از کاربردهای آن، استفاده به عنوان یک کاتالیزور غیر سمی است که به راحتی از محیط واکنش جدا شده و چندین مرتبه قابل استفاده می باشند. کاتالیزور سنتز شده در این پروژه توسط آنالیزهای پراش پرتو ایکس(XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FE-SEM) شناسایی شد و گروه های عاملی موجود برروی سطح آن با آنالیزهای MAP,EDXوFT-IR مشخص و تایید شدند. با استفاده از آنالیز حرارتی (TGA)، میزان مقاومت کاتالیزور در برابر افزایش دما مشخص شد و مشاهده کردیم که تا چه دمایی پایداری لازم را دارد. پس از سنتز و شناسایی نانو کاتالیزور، از آن در انجام واکنش چهارجزیی سنتز مشتقات پیرانوپیرازول استفاده شد و شرایط واکنش بهینه شد. مشتقات پیرانوپیرازول دارای کاربرد دارویی گسترده، مانند داروهای ضد تومور، تب بر و ضد التهاب می باشند. ترکیبات سنتز شده با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)و رزونانس مغناطیسی هسته (1HNMR , 13CNMR) شناسایی شدند. محصولات با بازده بالا در شرایط ملایم و خلوص خوب به دست آمده اند. قابلیت بازیابی کاتالیزور و سمیت پایین آن، این روش را در رده ی روش های دوست دار محیط زیست و سبز قرار می دهد.