1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز کوانتوم دات های کربن عامل دار شده بر پایه پنتامین و بررسی کارایی کاتالیزوری آن در سنتز برخی از مشتقات کومارین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کومارین، هتروسیکل، CQDs ، کربن دات، نقاط کوانتومی کربنی
سال 1400
پژوهشگران زهرا زاهدیان(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)

چکیده

کومارین ها نقش مهمی در قلمرو محصولات طبیعی و شیمی آلی مصنوعی دارند، و همچنین به عنوان براق کننده های نوری ،حشره کش ها و در صنایع آرایشی و بهداشتی استفاده شده اند. چندین روش برای سنتز آن ها وجود دارد، ازجمله نووناگل، رفروماسکی، کلایزن، پرکین، پچمن. واکنش پچمن یکی از رایج ترین روش ها برای تهیه کومارین ها و مشتقات آن هاست. این سنتز شامل تراکم فنول ها با β(بتا)-کتواستر ها در حضور اسیدهای مختلف به عنوان کاتالیزور می شود. از طرفی کربن دات ها دسته جدیدی از ساختارهای کربنی هستند که خصوصیت های منحصر به فردی با توجه به رفتار های کوانتومی از خود نشان می دهند، ازجمله این خصوصیت ها سازگاری با محیط زیست، غیر سمی بودن، و سنتزآسان آن هاست که استفاده از آن ها به عنوان کاتالیزور بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پایان نامه CQDs توسط تترا اتیل پنتامین عامل دار شد سپس گروه So3H به آن اضافه شد. کاتالیزور ساخته شده با استفاده از طیف های مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو ایکس و آنالیز پایداری حرارتی مورد شناسایی قرار گرفت. در ادامه مشتقات کومارین از واکنش بین اتیل استو استات و رزورسینول در حضور کاتالیزور CQDs/Pr- Cl/Pen/SO3Hدر شرایط بدون حلال در دمای110 درجه سانتی گراد تهیه شدند. محصولات با بازده بالا در شرایط ملایم و خلوص خوب به دست آمده و شناسایی شدند. قابلیت بازیابی کاتالیزگر این روش را در رده روش های دوست دار محیط زیست و نسبتاً سبز قرار می دهد.