1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه زئولیت NaY عامل دار شده بر پایه اتانول پیریدین و بررسی کاربرد آن در سنتز برخی از مشتقات پیران-ها به عنوان یک کاتالیزور جدید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
NaY زئولیت، کاتالیزور ناهمگن، پیران ها، 2-آمینو-4H-پیران ها، واکنش چند جزئی
سال 1400
پژوهشگران سها افشار(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)

چکیده

این کار پژوهشی با موضوع سنتز NaY زئولیت عامل دار شده بر پایه 2-اتانول پیریدین و بررسی کاربرد آن در سنتز برخی از مشتقات پیران ها به عنوان یک کاتالیزور جدید گردآوری شده است. زئولیت ها آلومینوسیلیکات هایی بلورین و دارای حفره هستند که با آب و کاتیون ها اشغال شده اند. یکی از مهمترین کاربرد های زئولیت ها که در این پایان نامه نیز بحث شده است، خاصیت کاتالیزوری آن ها می باشد. طبیعت کاتالیزور نقشی مهم در افزایش بازده واکنش، گزینش پذیری و کاهش زمان واکنش ایفا می کند؛ بنابراین توسعه یک کاتالیزور ارزان و قابل بازیافت برای واکنش های چندجزئی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بررسی از زئولیت ها به عنوان کاتالیزور در سنتز مشتقات پیران ها استفاده شده است. پیران ها ترکیبات هتروسیکل غیرآروماتیک آلی با فرمول C5H6O می باشند. این ترکیبات خواص دارویی، نوری، صنعتی و... زیادی دارند که منجر به استفاده گسترده از آن ها گردیده است. در این تحقیق زئولیت NaY عامل دار شده بر پایه 2-اتانول پیریدین در طی چهار مرحله عامل دار شدن تهیه شد و ساختار آن توسط روش های FT-IR، FE-SEM، TGA و XRD مورد بررسی قرار گرفت. کاتالیزور تهیه شده به علت قابلیت بازیابی، جداسازی آسان از محیط واکنش، سمیت کم و سازگاری با محیط زیست بسیار مورد توجه قرارگرفت. از این کاتالیزور جامد بازی در سنتز مشتقات پیران ها از طریق واکنش چند جزئی آلدهید-ها، مالونونیتریل و اتیل استواستات در دمای محیط و حلال اتانول استفاده شد. سنتز انجام شده به دلیل راندمان بالا و زمان کوتاه بسیار مطلوب می باشد.