1403/01/28
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده جدید بر پایه پنتامین و بررسی اثر کاتالیزوری آن در سنتز مشتقات پریمیدین ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
H1-پریمیدین ها، نانوذرات مغناطیسی، کاتالیزور ناهمگن، کاتالیزور قابل بازیافت
سال 1399
پژوهشگران محمد یاسری راد(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)

چکیده

امروزه طراحی و سنتز ترکیبات پریمیدینی به عنوان بخشی از ترکیبات هتروسیکلی به دلیل اهمیت بیولوژیکی آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پروژه نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با اسیدسولفوریک به روش هم رسوبی تهیه شد و به عنوان یک کاتالیزور جامد اسیدی موثر برای سنتز تک ظرف H1-پریمیدین ها از واکنش 1، 8-دی آمینونفتالن با آلدهید-های آروماتیک تحت شرایط ساده به کار برده شد. این نانوکاتالیزور به راحتی با استفاده از یک آهنربای خارجی از محیط واکنش جداشده و برای چند بار متوالی، بدون کاهش فعالیت کاتالیزوری، در واکنش دوباره استفاده می شود. شکل، ساختار و خاصیت مغناطیسی کاتالیزور به وسیله تکنیک های مختلف EDS-SEM ،XRD ، VSM ،TGA و IR-FT مورد بررسی قرار گرفت. محیط واکنش سبز و غیرسمی، بازده های خوب و خلوص بالای فراورده ها، زمان کوتاه واکنش به همراه ساده بودن فراوری فراورده های واکنش از مهم ترین مزایای این روش سنتزی در مقایسه با روش های دیگر است.