1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز وشناسایی نانوذرات مغناطیسی جدید آهن/تریس هیدروکسی متیل آمینو متان عامل دار شده با ملامین/مس(II) نیترات و بررسی کاربرد کاتالیزگری آن در تهیه تترازول ها
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تترازول ها، ملامین، نانوذرات مغناطیسی، هتروسیکل ها، تریس هیدروکسی متیل آمینو متان
سال 1397
مجله مجله شيمي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران کاوه خسروی ، مریم ابراهیمی ، فاطمه کریمی ، الهام علی محمدی

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات مغناطیسی آهن بر پایه تریس هیدروکسی متیل آمینو متان عامل دار شده با ملامین تهیه شدند. در مرحله بعد، فعالیت کاتالیزگری این نانوذرات مغناطیسی در واکنش بین سدیم آزید با بنزونیتریل ها در تهیه تترازول های مختلف که در داروسازی و کشاورزی حائز اهمیت هستند مورد بررسی قرار گرفت. این کاتالیزگر با نشان دادن فعالیت کاتالیزگری بسیار خوبی، امکان تولید محصولات در زمان های کوتا تر و بازده بالاتر فراهم کرد. شناسایی نانوکاتالیزگر مغناطیسی به وسیله ی تکنیک های مختلفی شامل IR، SEM، XRD،EDAX ، CHN و TGA انجام شد. به علاوه، مشتقات تترازول به وسیله ی IR، 1HNMR، 13CNMR و نقطه ذوب و همچنین مقایسه آن با ترکیبات گزارش شده در پژوهش های پیشین شناسایی شدند. این کاتالیزگر بدون مشاهده هیچ گونه فقدانی در فعالیت کاتالیزگری آن برای چندین بار مورد استفاده قرار گرفت. شرایط ملایم واکنشی، نبود محصولات جانبی، امکان بازیابی و استفاده مجدد کاتالیزگر این روش را به روشی دوست دار محیط زیست تبدیل کرد