1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ملزومات شیمی دارویی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
شیمی دارویی
سال 1397
پژوهشگران کاوه خسروی ، سعید عسگری

چکیده

شیمی دارویی