1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل موثر بر تشکیل سرمایه در بخش مستغلات
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
املاک و مستغلات، تشکیل سرمایه، نرخ ارز
سال 1402
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی

چکیده

بخش املاک و مستغلات به عنوان یکی از زیربخش‌های اصلی اقتصاد ایران حجم بالایی از تشکیل سرمایه اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد، همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند تشکیل سرمایه در این بخش باثبات نبوده و دارای نوسان است. از اینرو هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تشکیل سرمایه در این بخش است. بدین منظور با استفاده از تئوری سبد دارایی، نرخ بازدهی دارایی جایگزین نظیر ارز، پول نقد و همچنین درجه توسعه مالی در کنار تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار انتخاب گردیدند. محدوده زمانی پژوهش سال‌های 1398-1357 است و ضرایب با استفاده از روش ARDL برآورد گردیده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت صرفا تولید ناخالص داخلی رابطه معناداری با تشکیل سرمایه در بخش مستغلات داشته و تاثیر سایر متغیرها از نظر آماری معنادار نبوده است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌گردد در مطالعات آتی از نااطمینانی نوسانات متغیرهای نرخ ارز، تورم و شاخص سهام استفاده گردد.