1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
پیگیری، رصد و نظارت بر فعالیت‌های قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان استان مرکزی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
اقتصاد دانش بنیان
سال 1402
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی ، احسان منصوری

چکیده

هدف از انجام پژوهش، رصد و نظارت بر فعالیت‌های قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان استان مرکزی است.