1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تسهیلات بانکی بر مشاغل خرد و خانگی استان مرکزی از سال 1391 تا 1396
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
کسب و کار خانگی- کسب وکار خرد- اعتبارات بانکی
سال 1399
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی

چکیده

هدف بررسی اثربخشی تسهیلات بانکی پرداخت شده بمنظور ایجاد مشاغل خرد و خانگی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش اثربخشی تسهیلات پرداخت شده است. بدین منظور ابتدا جامعه آماری مشخص شده و با استفاده استفاده از جدول مورگان حجم نمونه انتخابی برای بررسی وضعیت جامعه تعیین شده است. در کنار بررسی اثربخشی تسهیلات اعطایی، دلایل عدم دریافت تسهیلات توسط برخی از افرادی که در بانک های عامل اقدام به تشکیل پرونده نموده بودند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نزدیک به 60 درصد واحدهایی که اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند فعال، 35 درصد غیر فعال و 5 درصد به صورت نیمه فعال هستند. همچنین در میان گزینه های عدم دریافت تسهیلات گزینه مشکلات دریافت از قیبل تهیه وثایق و ضامن با 57 درصد مهمترین عامل و پس از آن به ترتیب گزینه کم بودن مبلغ، گزینه زمانبر بودن فرآیند دریافت تسهیلات و در نهایت گزینه منصرف شدن از انجام فعالیت قرار دارد. در پایان راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش اثربخشی تسهیلات اعطایی ارائه شده اند.