1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی از مواد طبیعی برای حذف آلاینده های آبی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی. سبز مالاشیت. جذب سطحی
سال 1400
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، آمنه عاشق حسینی(استاد مشاور)، فاطمه زاهد(دانشجو)

چکیده

هدف از این تحقیق توسعه روشی سریع و کارا برای حذف رنگ سبز مالاشیت از پساب با استفاده از هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی اصلاح شده با سدیم دو دسیل سولفات می باشد.