1403/01/30
هوشنگ یزدانی قره آغاج

هوشنگ یزدانی قره آغاج

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3628-1046
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55311881700
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده ادبیات و زبان ها- گروه زبان انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
زبان تخصصی برای دانشجویان ادبیات فارسی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
...
سال 1398
پژوهشگران مسعود کشاورز ، هوشنگ یزدانی قره آغاج

چکیده

....