1403/05/02
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
«تاثیر سرعت دورانی و پیشروی ابزار با سه شکل هندسه پین ابزار بر استحکام کششی ناحیهاتصال دو آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 به 7075-T6 با فرآیند FSW
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
WFS،پین هندسه ابزار، اتصال آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 و 7075-T6
سال 1401
پژوهشگران سجاد محمدی ، رضا بیگی ، مجید زارع زاده مهریزی ، حسین مستعان

چکیده

دراین پژوهش به بررسی ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی سطح اتصال دو آلیاژ آلومینیوم 0202-T3 و 0207 -T6پرداخته شد. از طراحی آزمایش مرکب مرکزی) ،(RSMجهت بهینه سازی آزمایش و تاثیر گذاری عوامل موثر بر ناحیه اتصال جوش استفاده شد. جوشکاری با استفاده از فرآیند FSWبا ابزاری ازجنس فولاد گرم کار در سه پین با شکل هندسه ابزار با سطح مقطع استوانه ای، مخروطی و مربعی با سرعت دورانی 022- 0022دور بر دقیقه و سرعت پیشروی 02-72میلی متر بردقیقه انجام گرفت. جهت بررسی ساختار ناحیه اتصال جوش از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی استفاده گردید. نتایج به دست آمده، ریزساختاری با اندازه دانه های کشیده شده و رشد کرده در ناحیه HAZو اندازه دانه های بسیار ریز و باندی شکل در ناحیه اتصال دو ورق که حاوی ترکیبات بین فلزی و رسوبات گوناگون توزیع شده درسطح مقطع اتصال است را نشان می دهد. پس از تحلیل نتایج کلی توسط آزمون کشش و طراحی آزمایش با نرم افزار مینی تب می توان دریافت که در بین عوامل متغیر، به ترتیب ابتدا سطح مقطع هندسه پین ابزار، سرعت دورانی و در آخر سرعت پیشروی ابزار تاثیرگذارترین عامل بر استحکام کششی و ناحیه الاستیک سطح جوش هستند. بیشترین استحکام کششی در ناحیه اتصال جوش مربوط به پین ابزار با سطح مقطع استوانه ای با سرعت دورانی0030دور بر دقیقه و سرعت پیشروی 30میلیمتر بر دقیقه به دست آمد. ناحیه شکست در آزمون کشش در منطقه HAZدرآلیاژ آلومینیوم 0202 اتفاق افتاد