1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حواص و کارایی فولادهای ابزار
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
در این کتاب جنبه های مختلفی از فولادهای ابزار معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل در ابتدا خواننده را از خواص اصلی فولادهای ابزار، چگونگی طبقه بندی و چگونگی ارتباط جنبه های اصلی متالورژیکی آنها آگاه می سازد. این فصل با تعریفی از فولادهای ابزار آغاز می شود، سپس چهار گروه اصلی فولادهای ابزار را معرفی می کند که پایه اصلی بحث در فصل-های بعدی هستند. تقسیم بندی صورت گرفته بر اساس کاربرد نهایی بوده و بر تقسیم بندی بر اساس ترکیب یا جنبه های متالورژیکی ترجیح داده شده است. بنابراین، علی رغم پرداختن مبسوط به خواص، ریزساختار و روش ساخت، این کتاب به شناخت کاربرد، مخصوصا دسته بسیار شگفت انگیزی از مواد آهنی که فولادهای ابزار نامیده می شود، پرداخته خواهد شد. در این فصل که به عنوان مقدمه است، فولادهای ابزار تعریف می گردند و سپس استاندارد اصلی مورد استفاده برای آنها تشریح شده و طبقه بندی فولادهای ابزار که در فصل های بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت ارائه می گردد.
سال 1399
پژوهشگران حسین مستعان ، صادق ورمزیار

چکیده

فولاد ابزار، ریزساختار، عملیات حرارتی، ریخته گری