1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اتصال دو ورق هم جنس آلیاژآلومینیوم 3T-2024 به6T- 7075 به صورت لب به لب با فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اتصال آلیاژ هم جنس آلومینیوم3T-2024 به 6T-7075، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، امواج التراسونیک ،RSM
سال 1399
پژوهشگران مجید زارع زاده مهریزی(استاد راهنما)، رضا بیگی(استاد راهنما)، حسین مستعان(استاد مشاور)، علی جباری(استاد مشاور)

چکیده

توجه مکررعلمی و تکنولوژی به منظور کاهش وزن، چگالی کمتر، مقاومت به خوردگی بیشتر، کاهش مصرف سوخت در وسایل نقلیه باعث شد توسعه تحقیقات روی اتصالات سبک آلومینیومی، درکاهش مصرف سوخت و افزایش استحکام انجام گیرد. دراین پژوهش به بررسی ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی سطح اتصال دو آلیاژ آلومینیوم 3T-2024 و 6T-7075 پرداخته شد. از طراحی آزمایش مرکب مرکزی (RSM)، جهت بهینه سازی آزمایش وتاثیر گذاری عوامل موثر برناحیه اتصال جوش استفاده شد. جوشکاری با استفاده ازفرآیندFSW با ابزاری ازجنس فولاد گرمکار درسه شکل پین هندسه ابزار با سطح مقطع استوانه ای، مخروطی و مربعی با سرعت دورانی1200-800 دور بر دقیقه و سرعت پیشروی50-10 میلیمتر بردقیقه انجام گرفت.جهت بررسی ساختار ناحیه اتصال جوش، میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی استفاده گردید. نتایج بدست آمده، ریزساختاری با اندازه دانه های کشیده شده و رشد کرده در ناحیه HAZ و اندازه دانه های بسیار ریز و باندی شکل در ناحیه اتصال دو ورق که حاوی ترکیبات بین فلزی و رسوبات گوناگون توزیع شده درسطح مقطع اتصال است را نشان می دهد. پس از تحلیل نتایج کلی توسط آزمون کشش و طراحی آزمایش با نرم افزار مینی تب می توان دریافت که در بین عوامل متغیر، به ترتیب ابتدا سطح مقطع هندسه ابزار، سرعت دورانی ابزار و در آخر سرعت پیشروی هندسه ابزار تاثیرگذارترین عامل براستحکام کششی و ناحیه الاستیک سطح جوش هستند. بیشترین استحکام کششی در ناحیه اتصال جوش مربوط به پین هندسه ابزار با سطح مقطع استوانه ای با سرعت دورانی1132دور بر دقیقه وسرعت پیشروی32 میلیمتر بر دقیقه به دست آمد. ناحیه شکست در آزمون کشش در منطقهHAZ درآلیاژ آلومینیوم2024 اتفاق افتاد.