1403/05/02
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی رفتار سایشی فوالد 0314 در مقابل گلوله آلومینایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تریبولوژی, نرم افزار آباکوس, فولاد 4130, آزمایش پین بر روی دیسک, تنش تماسی
سال 1397
مجله نشريه مهندسي متالورژي و مواد
شناسه DOI
پژوهشگران محمدجواد رجبلو ، مهدی رفیعی ، حسین مستعان

چکیده

در تحقیق حاضر شبیه سازی فرایند سایش فولاد 4130، توسط نرم افزار آباکوس انجام شد. از این رو فولاد 4130 در سه نیروی عمودی 1، 3 و 5 نیوتن به صورت آزمایش پین بر روی دیسک مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد سایش به وجود آمده از نوع خراشان بوده و با افزایش نیروی عمودی بر روی پین، تنش تماسی در منطقه تماس پین و دیسک، عمق و پهنای سایش افزایش می یابد. هم چنین نتایج به دست آمده از این شبیه سازی مطابق با نتایج آزمایشگاهی می باشد که دلالت بر قابل اعتماد بودن نتایج شبیه سازی در پیش بینی شدت سایش دارد.