1403/04/30
حسین گلی

حسین گلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
الترادف المعنوی فی القرآن الکریم حسین گلی، علیرضا کاوند (1394)
نقد ساختار گرایی در گذر نظریه و تطبیق حسین گلی، غلامعباس رضایی هفتادر (1391)