1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل خشم در مثنوی مولوی با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی لیکاف
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
خشمخشم
سال 1400
مجله متن پژوهي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران حجت اله امیدعلی

چکیده

خشم