1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شگردهای تعلیم اندیشه دینی در شعر کودک (مطالعه موردی اصول دین)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بب
سال 1397
پژوهشگران حجت اله امیدعلی

چکیده

یب