1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جنبه های زیبایی شناختی آیات قرآن در دُرّه نادره
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
دره نادره، آیات قرآن، تحلیل زیبایی شناسی
سال 1397
مجله پژوهش هاي ادبي - قرآني
شناسه DOI
پژوهشگران حجت اله امیدعلی

چکیده

دُرّه نادره تالیف میرزا محمدمهدی استرآبادی که به تاریخ ایران از آغاز روی کار آمدن نادر شاه افشار تا کشته شدن او می پردازد، دشوارترین و متکلفانه ترین نثر فارسی است. تاریخ نگاری برای نویسنده بهانه-ای است برای هنرنمایی و آفرینش اثر ادبی. خارج از اینکه بخواهیم درجه مقبولیت کتاب را در بین مخاطبانش ارزیابی کنیم، مهارت و خلاقیت نویسنده در آفرینش ادبیت متن، قابل ستایش و کم نظیر است. وجهۀ اصلی کتاب آرایشات لفظی است که سهم آیات قرآن در این میان بسیار زیاد است و از بسامد بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی جنبه های زیبایی آیات قرآن در دره نادره این سوالات را پاسخ می دهد: آیات قرآن در زیبایی ادبی دره نادره چه سهم و نقشی دارد؟ جلوه های این زیبایی چگونه در دُرّه نادره بروز یافته است؟ نویسنده در این زمینه چه اهدافی داشته است؟ و ... روش تحقیق تحلیل محتوایی است که پس از استخراج آیات به کار رفته در متن، طبقه بندی و آمارگیری آنها، تحلیل و بررسی انجام شد. مواردی که بیشترین سهم را در زیبایی متن این کتاب داشتند و جزء ویژگی سبکی نویسنده محسوب می شود در این پژوهش ذکر شده است. حاصل کار در هفت محور اصلی تحت عنوان 1- براعت استهلال 2- تشبیه 3- نقش های دستوری 4- تمثیل 5- وصف 6- استشهاد و استناد 7- جمله معترضه ذکر شده است.