1403/02/03
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مولفه های بلاغی شعر م. سرشک (مطالعه موردی: تحلیل نمادهای شاخص اشعار او)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
: شعر معاصر ایران، م. سرشک، تحلیل نمادهای شاخص
سال 1397
پژوهشگران حجت اله امیدعلی

چکیده

نمادپردازی در شعر معاصر شیوۀ شناخته شده ای است که شاعران زیادی برای گفتن ناگفتنی ها، تکامل و عمق بخشیدن به شعر خود به آن پرداخته اند. م. سرشک یکی از شاعران معروف معاصر است که پشتوانۀ علمی و وسعت اطلاعات ادبی او در اشعارش نمود بارزی دارد. او در مسیر تکاملی شعر خود، در مجموعۀ"بوی جوی مولیان" به شعر تمثیلی و نمادین نزدیک می شود و پس از آن در دیگر مجموعه اشعار خود از نمادپردازی غافل نمی شود. این پژوهش با تحلیل تعدادی از نمادهای شاخص شعر او، قصد دارد خوانندگان را با نمادها و لایه های پنهانی اشعار او بیشتر آشنا سازد. روش این تحقیق، کتابخانه ای است که پس از مطالعه اشعار این شاعر، تعدادی از نمادهای پرکابرد و برجسته شعر او یادداشت و فیش برداری شد و پس از تنظیم و تحلیل هر کدام از آنها، مفاهیم و لایه های مختلف معنایی هر نماد بررسی گردید. آینه، چراغ، سرو کاشمر، سیمرغ، کبوتر، گل آفتابگردان، گل سرخ، نیشابور و نیلوفر نمادهایی هستند که لایه های معنایی آنها از سطح قاموسی تا استعاری و چندمعنایی مورد بحث قرار گرفته است.