1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگاه ادبیات کودک در گلستان سعدی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
گلستان سعدی، ادبیات کودک، تحلیل و بررسی
سال 1395
پژوهشگران حجت اله امیدعلی

چکیده

گلستان سعدی دارای ارزش های ادبی کم نظیر و واجد مولفه های مهم اخلاقی و تربیتی است که پاسخ گوی طیف های زیادی از مخاطبان می باشد. این مقاله با هدف روشن ساختن جایگاه ادبیات کودک و نوجوان در گلستان سعدی در پی پاسخ به این سوالات است که گلستان سعدی چه تناسبی با ادبیات کودک دارد؟کودکان و نوجوانان چه سهمی از این اثر ماندگار می توانند داشته باشند. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام گرفته است که پس از مطالعه گلستان و یادداشت برداری، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته شده است. پژوهش در سه محور اصلی 1- حکایات متناسب با ادبیات کودک 2- حکایات نیازمند به بازنویسی برای ادبیات کودک 3- حکایات نامناسب برای ادبیات کودک تدوین شده است.