1403/02/02
حمیدرضا سنایی پور

حمیدرضا سنایی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3255-9696
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 36129742900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625410

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی تراوش گاز در غشای پلیمری صفحه ای تخت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
مجله نشريه علوم و مهندسي جداسازي
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا سنایی پور ، عبدالرضا مقدسی ، علی کارگری ، آبتین عبادی عموقین

چکیده

ثبت نشده‌است!