1402/12/06
حمیدرضا روستا

حمیدرضا روستا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6110-8144
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23036696800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: اراک-دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست-گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه مواد معدنی و ترکیبات زیست فعال شش گونه سبزی در مرحله میکروگرین در دو سیستم آبکشت و کشت خاکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
میکروگرین، ترکیبات فنلی، فعالیت ضداکسیداسیونی
سال 1398
مجله نشريه علوم باغباني
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا روستا ، سید حسین میردهقان ، لاله پورشاه آبادی

چکیده

میکروگرین ها مرحله ای از رشد سبزی ها هستند که به واسطه داشتن ارزش غذایی بالا محبوبیت خاصی در بین مصرف کنندگان پیدا کرده اند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر مرحله رشد گیاه (میکروگرین و برگ های بالغ) در سیستم­های کشت (آبکشت و کشت خاکی) بر ویژگی­های رشدی نظیر وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه و سطح برگ، ترکیبات زیست فعال شامل کلروفیل، کاروتنوئید، ترکیبات فنلی، فعالیت ضد­اکسیدانی، ویتامین ث، و عناصر معدنی شش نوع سبزی (ریحان سبز، ریحان بنفش، کاهو، تربچه، شوید و گشنیز) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که خصوصیات رشدی درتمام سبزی ها به جز تربچه و شوید؛ ترکیبات فنلی و فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ سبزی های کاهو، تربچه و گشنیز؛ محتوای ویتامین ث (در هر دو شرایط کشت خاکی و آبکشت) در تمام سبزی ها به جز شوید و گشنیز و محتوای تمام عناصر معدنی اندازه گیری شده (فسفر، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، آهن، روی، منگنز و مس) به جز عنصر روی در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ بیشتر بود. بر اساس نتایج این آزمایش می­توان نتیجه گرفت که تولید و پرورش گیاهان در مرحله میکروگرین می تواند به عنوان یک روش مناسب با ارزش غذایی بالا، مورد توجه پرورش­دهندگان سبزی قرار گیرد.