1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رزونانس مغناطیس هسته در شیمی معدنی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
NMRو شیمی معدنی
سال 1398
پژوهشگران حمید خانمحمدی

چکیده

در نسخه اخیر و در راستای افزایش توانمندی مخاطبین و تسهیل تفسیر برخی از طیف ها افزون بر اصلاح بسیاری از اشتباه های نوشتاری، تکمیل و بازبینی بخش هایی از مطالب ارائه شده در نسخه اول، دو فصل جدید نیز به کتاب اضافه شده اند. بکارگیری برخی از روش های رایج در NMR و همچنین برخی از روش های دوبعدی (2D NMR) پرکاربرد برای مطالعه ترکیبات خوشه ای، فارغ از مباحث نظری آن ها، در فصل ششم کتاب ارائه شده است. همچنین، مباحث نظری NMR دینامیک برای مطالعه فرآیندهای تبادلی وابسته به دما و تأثیر تغییرات دما بر طیف های NMR برخی از ترکیب های درون پویا در فصل هفتم کتاب ارائه گردیده است. بسیاری از مباحث در کتاب همراه با نمونه های عملی، به صورت تمرین های حل شده یا پرسش های چالشی، مطرح و هر جا که لازم بوده موضوع های مهم و قابل تعمق به صورت نکات درخور توجه ارائه شده اند.