1403/01/26
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شیمی معدنی 3
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
کتاب درسی، شیمی معدنی
سال 1397
پژوهشگران مسعود میرزایی شهرابی ، امیر شکوه سلجوقی ، حسن حدادزاده ، محمد جوشقانی ، سعید رعیتی ، حمید خانمحمدی

چکیده

کتاب شامل شش فصل و بر اساس دستور العمل شورای آموزشی وزارت علوم است