1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار کاتالیزوری نانو ذرات ZnO و ZnS به منظور تخریب نوری رنگ های پایه آروماتیک آزو-آزومتین در حضور تابش نور معمولی و UV
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو درات، آزومتین، آزو، رنگ
سال 1389
پژوهشگران حمید خانمحمدی(استاد راهنما)، فاطمه خدام(دانشجو)

چکیده

رفتار کاتالیزوری نانو ذرات ZnO و ZnS به منظور تخریب نوری رنگ های پایه آروماتیک آزو-آزومتین در حضور تابش نور معمولی و UV بررسی شد