1403/01/26
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار کاتالیزوری نانو ذرات ZnO و CdS در تخریب رنگ های پایه آروماتیک آزو-آزومتین در حضور تابش ماوراء بنفش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
پژوهشگران فاطمه خدام ، حمید خانمحمدی

چکیده

ثبت نشده‌است!