1403/03/09
فرزانه غریبی

فرزانه غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4197-8681
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده