1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی فرآیندهای جذب و احیا در واحد شیرین سازی گاز ترش پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند و ارزیابی اقتصادی آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شیرین سازی، گاز ترش، حلال آمین، Aspen HYSYS.
سال 1398
پژوهشگران علیرضا ذبیحی بیدگلی(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

به دلیل وجود ترکیبات گوگردی در مخازن کشف شده گازی و نفتی، انجام عملیات شیرین سازی گازهای اسیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. عملیات شیرین سازی گازهای ترش در صنایع شیمیایی با روش های مختلفی صورت می پذیرد که رایج ترین این روش ها استفاده از حلال های شیمیایی است. در این میان حلال های آمینی به صورت گسترده ای بکار می روند. در این تحقیق، بهینه سازی متغیرهای عملیاتی در واحد شیرین سازی گاز ترش فاز2 پالایشگاه امام خمینی شازند مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا، با استفاده از مدل شبیه سازی شده مقادیر بهینه متغیرهای دما، غلظت و دبی آمین ورودی به برج جذب، دمای گاز ترش و فشار برج جذب در بخش جذب و متغیرهای دمای کندانسور و توان حرارتی جوش آور در بخش دفع تعیین و سپس شبیه سازی نهایی بر اساس مقادیر بهینه انجام و تغییرات مقدار گاز سولفید هیدروژن همراه گاز شیرین خروجی از برج جذب و همچنین مقدار این گاز در جریان آمین خروجی از برج دفع بررسی شده است. نتایج نشان می دهد با بهینه نمودن پارامترهای فرآیندی ذکرشده، مقدار گاز سولفید هیدروژن در گاز شیرین و آمین احیا شده به ترتیب 68 و47 درصد در خروجی برج جذب و دفع کاهش می یابد. نتایج به دست آمده نشان می دهد با بهینه سازی پارامترهای فرآیندی و بهبود فرآیند شیرین سازی گاز، هزینه های عملیاتی و یوتیلیتی واحد به ترتیب 1.9 و 2.1 درصد افزایش می یابد.