1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
کاهش سطوح بالای تری گلیسرید در سرم انسان با استفاده از داروی گیاهی آبگریز به عنوان جاذب بالقوه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کوئرستین، تری گلیسرید، جذب سطحی، روش آنزیمی، طراحی آزمایش
سال 1399
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، محمد علی دانشمند(استاد مشاور)، عاطفه فتح الهی(دانشجو)

چکیده

در حال حاضر علاقه زیادی به فعالیت های زیست شناختی کوئرستین یک پلی فنول متعلق به کلاس فلاونوئیدها متمرکز شده است. کوئرستین دارای خواص بیولوژیکی متعددی شامل خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد سرطانی، محافظت در برابر بیماری های قلبی و عروقی، مهار اکسیداسیون چربی، تعدیل کننده پروقایل چربی خون و غیره است. امروزه افزایش سطوح چربی خون و سطح غیر طبیعی تری گلیسرید در پلاسما در جمعیت یک نگرانی عمده محسوب می شود و باعث بروز پانکراتیک حاد، کمک به ایجاد آترواسکلروز و بیماری قلبی عروقی می شود و نقش مهمی در سرطان زایی و توسعه سرطان دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کوئرستین بر سطح تری گلیسرید پلاسما به کمک فرآیند جذب سطحی( جذب ناپیوسته، ایزوترم و سینتیک جذب)در شرایط آزمایشگاهی بود. برای تعیین غلظت نهایی تری گلیسرید از روش آنزیمی استفاده شد و همچنین به سبب شناسایی خصوصیات جاذب و تاثیر آن بر سطح تری گلیسرید پلاسما، آنالیز های اندازه گیری سایز ذرات، طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترون روبشی و پراش پرتو ایکس بر روی پودر قبل و بعد از فرآیند جذب و پلاسمای خشک شده با خشک کن انجمادی انجام گرفت. نتایج حاصل از طراحی آزمایش با ضرایب رگرسیون 45/95% و 01/95% به ترتیب برای غلظت نهایی تری گلیسرید و درصد حذف گزارش شد. مطابق داده های به دست آمده از آزمایشات و آنالیزهای انجام گرفته می توان نتیجه گرفت که کوئرستین علی رغم خواص و مزایای فوق العاده تا حدودی توانایی کاهش غلظت تری گلیسرید پلاسمای خون را در شرایط آزمایشگاهی به کمک فرآیند جذب سطحی از خود نشان می دهد اما این دلیلی قانع کننده برای انتخاب کوئرستین به عنوان یک جاذب بالقوه در ستون های جذب خارج بدنی برای کاهش غلظت تری گلیسرید پلاسمای خون نمی باشد. با توجه به نتایج آزمایشگاهی و انتخاب روش آنزیمی برای تعیین غلظت تری گلیسرید احتمال بسیار قوی وجود دارد که کاهش اغراق آمیز غلظت تری گلیسرید پلاسمای خون پس از انجام آزمایشات جذب می تواند تا حدودی به سبب اختلال در سطح آنزیم های موجود در معرف تست بواسطه ی مولکول کوئرستین و حتی مهار آنزیم های موجود باشد. پس نتیجه گرفته می شود که هنگام استفاده از فلاونوئیدها در آزمایشات تعیین پروفایل چربی به روش آنزیمی باید نهایت دقت و وسواس در تفسیر نتایج صورت گیرد.