1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
گوگردزدایی از گازهای حاصل از احتراق خوراک ترکیبی گازوئیل/نفتا با استفاده از جاذب های سرامیکی پوشش داده شده با هیدروکسید منیزیم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گوگردزدایی، جذب سطحی، فوم سرامیکی، منیزیم هیدروکسید
سال 1397
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، بابک عیدی(استاد مشاور)، زهرا سلیمانی(دانشجو)

چکیده

سالانه با افزایش شدید آلودگی های زیست محیطی و مشکلات حاصل از خوردگی تجهیزات به سبب احتراق سوخت های فسیلی و گازهای آلاینده خروجی از صنایع شیمیایی، قوانین و استانداردهای جدیدی در راستای کاهش این آلاینده های مضر و خطرناک نظیر دی اکسید گوگرد، ترکیبات گوگردی و نیتروژن دار تدوین و به اجرا درآمده است. به همین منظور در سال های اخیر پژوهش های بسیاری در حوزه کاهش و حذف آلاینده ها و ترکیبات مضر گوگردی و بهبود بخشیدن روش های گوگردزدایی صورت پذیرفته است. با در نظر گرفتن مطالعات انجام شده درزمینه گوگردزدایی و حذف ترکیبات گوگردی، گوگردزدایی جذبی که توسط جاذب های جامد فراورش شده با اکسید فلزات انجام می شود دارای کارکرد بسیار مناسبی در شرایط عملیاتی بوده و بازده قابل قبولی رادارند. در پژوهش پیش رو جهت فراورش جاذب از فوم های سرامیکی با پوشش دهی منیزیم هیدروکسید به روش رسوب شیمیایی فاز بخار بهره گرفته می شود. فوم های سرامیکی دارای اﺴﺘﺤﻜاﻢ بسیار خوب و ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ شبکه ای بوده ﻭ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎیی ﭘﺎیینی برخوردارند ﻛﻪ به واسطه ی ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧلی گسترده، کارایی ﻣﻨﺎﺳبی ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ دارند. منیزیم هیدروکسید به دلیل ساختار مناسب هگزاگونال و عدد کوئوردیناسیون بالا، به خوبی با ترکیبات گوگردی وارد واکنش شده و ظرفیت بالایی را جهت جذب این ترکیبات دارا می باشد. در این پژوهش جهت انجام فرآیند از پایلوت ساخته شده در مقیاس آزمایشگاهی که خوراک اولیه آن گازهای حاصل از احتراق مخلوط گازوئیل/ نفتا است بهره گرفته می شود. جهت بهبود و بالا بردن بازده فرآیند گوگردزدایی از محلول منیزیم هیدروکسید در آب نیز به عنوان محلول جریان برگشتی استفاده می گردد. در این پژوهش با بررسی و تغییرات در پارامترهای عملیاتی نظیر دما، فشار، pH و میزان جریان برگشتی سعی در به دست آوردن شرایط بهینه برای انجام فرآیند گوگردزدایی می باشد. بررسی دقیق آزمایش ها و داده های به دست آمده نشان می دهد در محدوده افزایش دما مابین 30 تا 70 درجه سانتی گراد محدوده ی دمایی 50 تا 60 درجه سانتی گراد دارای بهترین عملکرد جهت فرآیند گوگردزدایی می باشد هم چنین در محدوده فشار مابین 2 تا 6 بار محدوده ی فشاری 5 تا 6 بار دارای بالاترین بازدهی می باشد. با در نظر گرفتن نتایج و داده ها بهترین محدوده ی pH جهت دستیابی به بهترین عملکرد فرآیند محدوده 7.5 تا 8.5 می باشد. جریان برگشتی